Celý příběh

Dětství

Pavla se narodila v bývalém Československu, v posvátném městečku Příbram, které bylo obklopeno kopci plnými uranu a uranových dolů. Všichni lidé v okolí, a především Pavlina rodina, si z legrace vysvětlovali a stále vysvětlují „Pavlinu zářící energii“ tím, že byla vystavena radiaci z uranu. Ale určitě to nebyl jen uran. Pavlinou první vírou byla katolická víra. Její děda Antonín, otec jejího otce, ji přivedl ke Kristu. Dal Pavlu pokřtít hlavním kardinálem Vlkem v Jindřichově Hradci. Křest proběhl „tajně“ za komunistické éry, bez vědomí a přítomnosti Pavliných rodičů, kteří byli proti křtu a víře v Ježíše Krista. Pavla byla pokřtěna ve věku pěti let pod křestním jménem Veronika, podle své babičky. Její celé jméno je tedy Pavla Veronika Bezoušková. Pavlina vlastní babička byla také její kmotrou! Pavla žila s rodiči v Příbrami až do druhého ročníku základní školy. Pavlin otec byl konzervatoří vzdělaný hudebník, později uznávaný hudební pedagog, zakladatel orchestru, ale také opravář automobilů. Stavěl vlastní dům, byl manažerem několika restaurací a rekreačních center po celé České republice. Byl také velmi nadaným umělcem a sochařem. Stále jeden a tentýž muž, který provozoval několik profesí najednou. Pavlina matka Růžena měla nedokončené právnické vzdělání. Z velké části byla ženou v domácnosti, později učitelkou ve školce, hlavní účetní a provozní v otcových restauracích a rekreačních centrech, později ředitelkou poboček potravin v celém Severočeském regionu. Také ona, stejně jako její manžel, pracovala velmi usilovně. Pavla byla velmi klidným a milým dítětem s vrozenou schopností udělat lidi šťastnými jen tím, že byla v jejich blízkosti. Už od útlého dětství Pavla vynikala svými přirozenými tanečními schopnostmi. Už ve věku pět a půl roku se stala závodní plavkyní a pravidelně závodila ve stylu volný způsob za plavecký klub Příbram po celém Československu. Pavla navštěvovala třetí ročník základní školy v Albrechticích nad Vltavou nedaleko města Písek, kde její otec provozoval velkou restauraci a pobočky potravin Jednota. Pavla navštěvovala čtvrtý a první půlku pátého ročníku základní školy v Doksech, nedaleko České Lípy. Její otec byl vedoucím správcem obrovského rekreačního centra Ruch v malém městečku Staré Splavy u Máchova jezera. Její matka byla tehdy zástupkyní ředitele všech rekreačních center ve Středočeském a Severočeském regionu. Druhou polovinu pátého ročníku Pavla studovala v České Lípě, poté se rodina přestěhovala do Liberce, kde Pavla absolvovala základní školu až do 8. ročníku. Poté Pavla úspěšně dokončila hotelovou školu a začala se věnovat atletice, plavání a závodnímu „Free Style“ tanci, kde vytvářela choreografie pro taneční skupiny a také tancovala svůj vlastní „Free Style sólový tanec“ na soutěžích.

Rodina a první firma

Ve věku 18ti let se Pavla provdala za Kamila Stuchlíka, narozeného jako Camal Fathi Hanafi. V roce 1990 Pavla otěhotněla a zároveň začala budovat svůj první podnik jako těhotná matka. Její babička Veronika jí půjčila 10 000 Kč na nákup zboží a rozjezd jejího podnikání. Její dědeček Antonín půjčil Pavle dalších 10 000 Kč na splátky pro koupi ojetého vozu. Její rodiče jí zapůjčili veškeré vybavení pro restauraci na realizaci malého horského občerstvení s možností ubytování. Pavlina tchýně zapůjčila svou vlastní horskou chatu, kterou zdědila po svých rodičích, jako prostor k podnikání. Dne 1. listopadu 1990 Pavla a její manžel Kamil otevřeli svůj první podnik, malou horskou restauraci s ubytováním „KAMPA“ (KAM-il + PA-vla). Pavla pracovala velmi intenzivně každý den během celého svého těhotenství až do 16. února 1991, aby zajistila pohodu svého očekávaného syna Pavla Stuchlíka, který se narodil 17. února 1991 v Liberci. Pavel byl pokřtěn svým pradědou Antonínem Bezouškou k příležitosti jeho narozenin 1. srpna 1991 v Rosovicích u Příbrami v přítomnosti své matky a prababičky Veroniky Bezouskové. Při křtu obdržel křesťanské jméno Pavel Antonín Stuchlík. Od května 1991 Pavla a její manžel pracovali jako hlavní dodavatelé dovozových kosmetických výrobků, cukrovinek a mnohého dalšího sortimentu ze zahraničí, jako například vybavení a pomůcek pro kojence a děti. Na přelomu září a října roku 1991 postavili Pavla a její manžel Kamil soukromý malý potravinový obchod „KAMPA“ v prostoru Dukla Liberec. Krátce poté Pavla začala v obchodě nabízet také své první textilní kolekce. Na jaře roku 1992 jí soukromý liberecký podnikatel Antonín nabídl svou podporu a pomoc. On sám byl již úspěšným dodavatelem textilního oblečení do oděvních butiků v České republice. Vystavil Pavliny první textilní vzorky ve svých obchodech. Otevřel jí tím obzor nového druhu podnikání a výroby vlastních kolekcí v Istanbulu. I navzdory svému manželovi Kamilovi, v květnu 1992 Pavla zakoupila pro ně jako pro dvojici jejich první obchodní cestu do Turecka, aby prozkoumala textilní a výrobní trh. V Istanbulu Pavla objevila textilní továrnu vlastněnou chorvatskou rodinou, která vyráběla své vlastní kolekce pro několik zahraničních značek. Pavla, která měla tehdy velmi omezený rozpočet na výrobu (2 800 €), zakoupila několik zásob nadprodukce různých zahraničních značek. Po návratu do České republiky prodala celou zakoupenou nadprodukci prvnímu soukromému butiku “Čejka”. Hned poté se dohodli na pokračující spolupráci. V červenci 1992 založili Pavla a její manžel Kamil spolu se svým prvním obchodním partnerem Petrem Doležalem novou textilní firmu s názvem Dototex, která se zabývala výrobou a prodejem textilního zboží. Pavla se v této nové oblasti vzdělávala a zároveň prezentovala a prodávala nové kolekce. K roku 1993 měla společnost Dototex prvních 300 zákazníků. Pavla prezentovala a prodávala kolekce po celém Severočeském kraji a začala spolupracovat také s velkoobchodníky na jihu České republiky. Na přelomu let 1993 a 1994 Pavla a Kamil ukončili svou spolupráci s partnerem Petrem Doležalem a zastavili veškerou činnost ve firmě Dototex. Na jaře roku 1994 založili vlastní textilní firmu Baby-KaP s.r.o. (K a P., Kamil a Pavla). V té době měli manželé plnohodnotnou výrobu kolekcí v Turecku a Německu. Pavla cestovala po celé České republice, prezentovala a prodávala své vlastní nebo importované produkty. Také se začala pravidelně účastnit textilních výstav v Plzni, Olomouci a Praze. Dne 30. srpna 1994 Pavla a Kamil dosáhli svého prvního vydělaného milionu Kč a měli 660 zákazníků po celé České republice. Na druhé straně je však zasáhla náhlá zpráva o smrti Pavliny sestry Kateřiny, která zemřela 20. srpna 1994 při vážné autonehodě.

Podnikání a začátky studia léčebných technik

Firma Baby-KaP postupně rostla a sklízela úspěchy, ale vyžadovala také obrovské úsilí a zodpovědnost. V květnu roku 1995 Pavla začala kromě své náročné práce v Baby KaP studovat čínskou medicínu, což jí významně pomohlo změnit její život. Pravidelně navštěvovala MUDr. Josefa Jonáše na Institutu holistické medicíny v Praze. Pavla začala léčit nejprve sama sebe, především z psychického utrpení způsobeného smrtí své sestry. Následně pokračovala svou rodinou a s některými zaměstnanci své firmy. Pomalu se otevírala i lidem mimo svou rodinu a práci. Nejprve se stala vegetariánkou a o 15 let později velmi striktní vegankou, zároveň se začala věnovat cvičení silové jógy. Navzdory pracovní zátěži a nárokům na práci začala Pavla žít zdravým životním stylem, který předala svému synovi Pavlovi a celé rodině. Dne 7. ledna 1999 se Pavla a Kamil stali rodiči svého druhého syna, který nese stejné jméno jako jeho otec, Kamil Stuchlík. Dne 12.6. 1999 Pavla uspořádala velkou slavnost v Kostele Svatého Antonína v Liberci. Pravý křest pro svého druhorozeného syna Kamila i s tradiční kolébkou. Na ceremonii byla přítomna celá rodina a všichni zaměstnanci Baby-KaP. Její syn Kamil dokonce získal dva kmotry, Martina a Josefa. Takže byl pokřtěn a zapsán do křesťanského křestního listu pod celým křesťanským jménem Kamil Josef Martin Stuchlík. V březnu 2001 začala Pavla profesionálně tančit originální egyptský břišní tanec. V únoru 2002 založila Pavla společnost Baby-KaP Slovakia s.r.o. a otevřela další firmu na Slovensku. Společnost Baby-KaP se pak začala rozšiřovat do dalších zemí. Pavla se se svým týmem Baby-KaP pravidelně účastnila mezinárodně uznávaných brněnských textilních veletrhů, kde vystavovala své kolekce a současně uzavírala nové smlouvy s dalšími mezinárodními obchodními partnery. V březnu 2002 začala studovat a tančit originální flamenco tanec v Praze na Národní třídě a později také účinkovala v několika představeních se svou flamencovou partnerkou Sašou. Ve stejném roce Pavla a Kamil začali budovat své první obytné rodinné sídlo v Radčicích nedaleko Liberce, kde zakoupili pozemek vedle lesa. Toto bydlení dostalo jméno „Ranč U Stuchlíků“. Na přelomu let 2002/2003 Pavla uzavřela obchodní smlouvy s obrovskými velkoobchodními řetězci, jako je např. Tesco, britská společnost s pobočkami v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Anglii. Stala se hlavním výrobcem a dodavatelem pro nizozemský řetězec Hypernova s pobočkami v České republice, na Slovensku a v Polsku. Pavla otevřela první market – obchod Hypernova v České republice, a to nejen ten první…ale i druhý…stopadesátý…celkem 370 obchodů Hypernova v ČR během 2 let a další na Slovensku. Pavla byla jedním z největších výrobců a dodavatelů pro německý maloobchodní řetězec Kaufland s tisíci pobočkami. Byla také největším dodavatelem dětského textilu pro francouzský řetězec Carrefour, Globus a Lidl. Stala se dodavatelem pro 3300 maloobchodních prodejen a obchodních domů v České republice a 990 na Slovensku. V roce 2004 při svých velmi náročných pracovních a rodinných povinnostech začala Pavla studovat tibetskou medicínu u MUDr. Borise Tichanovského v Praze. V roce 2005 začala Pavla vystavovat své kolekce v Moskvě – Rusku, na prestižních textilních výstavách, pořádala módní přehlídky dětského oblečení a založila dceřinou pobočku Baby-KaP v Rusku, na Ukrajině, ve Slovinsku a v Bulharsku. Ve stejném roce Pavla zahájila distanční studium a každý víkend cestovala do Nenačovic nedaleko Berouna, kde studovala Zdravý životní styl – Loma Linda University při Univerzitě Karlově.

První rok studia: Profesionální poradce, lektor a kuchař zdravého životního stylu.
Druhý rok studia: Lektor zdravé tělesné výchovy s obecným zaměřením.
Třetí rok studia: Humanitární pracovník.

Pavla začala pravidelně přednášet a pořádat přednášky o zdravém stravování a zdravém životním stylu s ukázkami vaření zdravé výživy. V září 2006, vedle své práce v Baby-KaP, Pavla navrhla, realizovala a otevřela 13.9. 2006 Alafia Centrum, centrum zdraví ve Frýdlantské ulici v Liberci, kde praktikovala mimo jiné své léčebné a terapeutické aktivity. V roce 2006 dosáhla společnost Baby-KaP obratu 100 milionů Kč. Spolu se svým manželem Kamilem začali investovat do nemovitostí, historicky uznávaných budov a zakoupili hotel v Mladé Boleslavi. V únoru 2007, uprostřed běžné pracovní noci, kdy Pavla pracovala na nových návrzích pro nadcházející kolekce, se jí poprvé zjevila myšlenka ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT A PŘESTĚHOVAT SE NA HAVAJ. Pavla byla v tomto čase pracovně přetížena a začaly se objevovat zdravotní problémy. V červnu 2007 spolu s hlavním kameramanem TV NOVA, s kameramanem České televize a třetím nezávislým kameramanem napsala, natočila, režírovala a produkovala svůj první krátký film v Chorvatsku, který byl věnován k 15. výročí společnosti Baby-KaP s.r.o. Koncem roku 2007 dosáhla Pavla obratu 150 milionů Kč pro společnost Baby-KaP a rozhodla se s manželem firmu prodat. Dne 20. června 2008 Pavla a Kamil velmi úspěšně prodali společnost Baby-KaP. Po prodeji musela Pavla zůstat ve firmě další rok a pokračovat v práci jako výkonná ředitelka. Současně s tím investovala se svým manželem do nákupu nemovitostí v Liberci, Německu a na Floridě. Pavla začala organizovat výstavy zdraví a zdravého životního stylu. Dne 20. září 2008 Pavla a Kamil prodali také svou rezidenci „U Stuchlíků“ v Radčicích u Liberce, společně s celým vozovým parkem. V listopadu 2008 zakoupili vilu na mořském kanálu v Cape Coral, Florida a přestěhovali se do USA. Pavla začala navrhovat domy „na klíč“, zejména realizovala celé obrovské sídlo pro svého kolegu a bývalého nezávislého partnera své firmy Baby-KaP Slovakia s.r.o. v Cape Coral na Floridě. Také se částečně podílela na nákupech a renovacích domů v okolí Cape Coral společně se svým manželem. V té době začala praktikovat Bikram jógu a několik dalších druhů jógy. Po sedmém dni adventistů Pavla začala objevovat mormonskou víru na Floridě. Dne 11. ledna 2010, navzdory nesouhlasu svého manžela, se Pavla rozhodla přestěhovat na Havaj, na ostrov O’ahu. Dne 30. ledna 2010 zakoupila letenky pro sebe a svého manžela na cestu na Havaj za účelem prozkoumání ostrova. Pavla se však už dávno předtím rozhodla, že se celá rodina na Havaj přestěhuje.

Havaj

V únoru 2010 Pavla na Floridě potřetí otěhotněla. V březnu 2010 poprvé vzala svého druhého syna Kamila a znovu svého manžela na Havaj, ostrov O`ahu. Kamil junior podpořil myšlenku přestěhovat se a opustit Floridu. Dne 19. listopadu 2010 Pavla porodila svého třetího syna, Benjamina Stuchlíka, ve městě Jablonec nad Nisou v České republice. Dne 3. června 2011 se rodina obohacena o nový přírůstek vrátila na Floridu, aby začala prodávat svůj tamní domov. Dne 6. července 2011 Pavla s rodinou trvale přesídlila na havajský ostrov O’ahu. V říjnu 2011 Pavla dokončila školu Dr. Ihealakala Lena School of Ho’oponopono na Velkém ostrově Havaj. Tato škola zahrnovala učení nejstarších havajských léčebných metod, které Pavla začala ihned praktikovat. Ve stejném roce začala studovat a praktikovat také Kundalini jógu. Následovaly další kurzy a lekce. V listopadu 2011 Pavla se svými 3 syny odletěla na Bali, kde se věnovala určitý čas praxi jógy. Na konci roku 2011 Pavla s manželem zakoupila franšízovou licenci OTF pro 4 státy v USA. Celé sítě Orangetheory Fitness buduje jejich nejstarší syn Pavel Stuchlík. Dne 14. ledna 2012 v Denver Colorado, Pavla prošla celou iniciací s guru, absolvovala tak lekce Krija jógy. V únoru 2012 dokončila taneční kurzy na Waikiki – ostrově O’ahu, a stala se tak učitelkou Nia tance. V březnu 2013 Pavla ukončila školu Reiki, obdržela titul Mistr Reiki, a o 6 měsíců později získala další vzdělání a stala se Mistryní Reiki druhého stupně. Pavla se začala plně zaměřovat na léčení; nejprve soukromě, později prostřednictvím seminářů, které pořádala především pro českou, slovenskou a polskou komunitu po celých Spojených státech. V únoru 2014 Pavla absolvovala učení Taoismu doktora Master Sha – na ostrově O’ahu. V březnu 2014 založila svou vlastní společnost a školu „Sun For Your Soul“ která se specializovala na léčebné programy a transformace lidí. A následně zahajuje výuku – školení studentů / léčitelů – učitelů, a organizuje soukromé i organizované léčebné semináře společně s prestižními léčebnými výstavami po celých Spojených státech. V září 2017 se Pavla přestěhovala s svými syny Benjaminem a Kamilem na ostrov Maui. A rozchází se se svým manželem. Od dubna 2017 Pavla distančně studovala Orgasmickou meditaci v San Francisku po dobu 8 měsíců a stala se profesionální lektorkou Orgasmické meditace a následně terapeutkou hlubokého léčícího programu – Erotic healing body. V březnu 2018 Pavla ukončila společnost a školu Sun For Your Soul a začala se věnovat výcviku v programu „Qi“ , Master’s Program. Ve stejném roce se začaly otevírat a rozvíjet Pavliny hlasové a hudební dovednosti. Začala tedy studovat zpěv, skládání hudby, hraní na klavír a baskytaru, později také na elektrickou kytaru. Dne 3. května 2018 Pavla začala psát svůj vlastní divadelní muzikál NAKED PAULA, který se v současnosti realizuje jako filmový muzikál.

Nedávné roky

Dne 1. září 2018 se Pavla a její syn Benjamin přestěhovali do Los Angeles. Dne 1. listopadu 2018 se Pavla a její synové Benjamin a Kamil přestěhovali do Las Vegas. V červenci 2019 Pavla vyvinula koncept výcviku – semináře pro muže a zahájila tak projekty Wisdom Man 1 a Other World Dance. V listopadu 2019 se Pavla se syny Benjaminem a Kamilem juniorem vrací na havajské ostrovy zpět na ostrov O’ahu – Wikiki, kam přichází i její manžel. V červenci 2020 se Pavla se syny vrací po téměř 12 letech života v USA do své rodné země a začíná úplně od začátku. Vlivem Covidu a dalšího rodinného krachu začíná sama budovat nový domov pro své syny v Praze. V listopadu 2020 Pavla napsala svůj první černobílý seriál s názvem SERVÍRKA V AKCI, jehož první díl natočila v březnu – červen 2021 se svým zcela novým pražským týmem, a založila tak novou společnost Wonder Studio s.r.o. Ve stejném čase začíná Pavla skládat vlastní skladby a psát texty, nejen pro další díly seriálu. Od července 2021 začala pořádat své semináře Pavla World pro děti a dospělé v ČR. V roce 2022 Pavla natočila další dva díly seriálu Servírka v akci, složila více jak 5 skladeb, začala pracovat na svém hlasovém potencionálu a vystudovala další terapeutický obor na přístroji Bicom optima II. generace a začala léčit na třech klinikách v Praze. Od února 2023 Pavla léčí s přístrojem Bicom optima ll. generace také v zahraničí, počínaje Kolumbií a Ibizou. V červnu 2023 Pavla nastudovala operu Rusalka, jako hlavní sbor se svým nově objeveným rozsahem hlasu – sopránu 1, dále napsala další 4 skladby včetně aranžmá pro svůj seriál, zrealizovala střih nových dílů seriálu – SERVÍRKA V AKCI, které se umístili velice úspěšně na filmových soutěžích. Během srpna a října 2023 prošla Pavla dalším velice významným terapeutickým výcvikem z USA – transformace Kniha života, který se promítne do nově připravovaných seminářů WONDER JOURNEY.

V současnosti Pavla mimo jiné realizuje natáčení Díl 4. seriálu SERVÍRKA V AKCI a nahrává další skladby pro nové díly seriálu.

Kontaktujte mě

Máte otázky, na které byste chtěli odpověď? Neváhejte mně kontaktovat.

Hlavní léčebná ordinace v ČR: Zborovská 619/49 Praha, Malá Strana, na zvonku “OSOBNÍ ROZVOJ” , 3.p. institut osobního rozvoje OPRAVDOVOST
608 555 888 (i formou SMS)

Přejít nahoru